Horyzontalna odbudowa kości z użyciem Bond Apatite

Pacjentka jest zdrową 60-letnią kobietą.

Leczenie obejmuje sterowaną regenerację kości w okolicy zęba #33 (22) z wszczepieniem implantu 5 miesięcy po augmentacji.

Więcej informacji wraz ze zdjęciami kontrolnymi na stronie Augma Biomaterials.