3D Bond

3D Bond™ jako platforma do regeneracji kości w zabiegach stomatologicznych, służy do wypełniania, uzupełniania lub rekonstrukcji wad kostnych w okolicach jamy ustnej i szczęki twarzy.

3D Bond™ to unikalny, czysty dwufazowy siarczan wapnia, stanowiący przełom w dziedzinie augmentacji szczękowo-twarzowej.

3D Bond™ jest jedynym tego typu cementem, który twardnieje w krótkim czasie po aplikacji, nawet w obecności krwi i śliny - środowisku charakterystycznym dla jamy ustnej.

 3D Bond™ może być sam w sobie używany do zabezpieczania  kieszeni, może również być również stosowany w połączeniu z szeroką gamą suplementów kostnych, aby zapobiec migracji cząstek, co pozwala klinicystom na wykonywanie bardziej skomplikowanych procedur augmentacji i uzyskiwanie lepszych wyników.

 Materiał jest biokompatybilny, resorbowalny i całkowicie regeneruje kość w ciągu 4-10 tygodni, co jest dokładnym czasem potrzebnym do regeneracji kości. Efektem jest całkowita wymiana materiału z własną kością pacjenta w najkrótszym i optymalnym czasie.

KORZYŚCI  Z UŻYWANIA : 

  •  Samoutwardzalny cement, z możliwością połączenia i osadzenia w miejscu aplikacji.
  • Całkowicie resorbowalny i zastąpiony przez własną kość pacjenta.
  • Może być połączony z dowolnym istniejącym materiałem kościozastępczym.
  • Może być stosowana jako bariera pomiędzy innymi materiałami augmentacyjnymi.
  • 3D bond instrukcja użycia.pdf 

Filmy treningowe:


 

Animacja: