Aktualności - 4stom

Aktualności

najnowsze wydarzenia

Odbudowa implantoprotetyczna ubytku wyrostka zębodołowego

Odbudowa implantoprotetyczna ubytku wyrostka zębodołowego z podniesieniem dna zatoki Mirela Shveys, OMFS, DMD, MD, Rumunia

Pacjentka to 48-letnia kobieta, niepaląca, o dobrym ogólnym stanie zdrowia. Zgłosiła się do kliniki w celu leczenia lewej górnej szczęki, skarżąc się na dyskomfort podczas żucia.

10. Zjazd Lekarzy Dentystów

10. Zjazd Lekarzy Dentystów, prestiżowe wydarzenie branżowe, odbyło się w dniach 8-10 grudnia 2023 roku, gromadząc liczne grono specjalistów z dziedziny stomatologii. Nasza firma miała zaszczyt uczestniczyć w tym wyjątkowym spotkaniu, prezentując swoje innowacyjne rozwiązania na specjalnie przygotowanym stoisku.

Podczas Zjazdu odbyły się fascynujące wykłady, w tym prelekcje lekarza dentysty, Marcela Firleja. Jego bogate doświadczenie i wiedza zdobyta na przestrzeni lat sprawiły, że prezentowane tematy były nie tylko interesujące, ale również inspirujące dla wszystkich uczestników. Lek. dent. Marcel Firlej podzielił się swoimi spostrzeżeniami i najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie implantologii, co przyczyniło się do podniesienia poziomu wiedzy uczestników Zjazdu.

Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających. Goście mieli okazję bliżej zapoznać się z naszymi produktami oraz skonsultować się z naszymi ekspertami. To doskonała okazja do nawiązania bezpośredniego kontaktu z lekarzami, wymiany doświadczeń oraz zdobycia nowych perspektyw na przyszłość.

10. Zjazd Lekarzy Dentystów to nie tylko platforma do poszerzania wiedzy, ale również doskonała okazja do integracji środowiska zawodowego. Wydarzenie to stanowiło istotny krok naprzód w rozwoju stomatologii, a nasza firma z przyjemnością wniosła swój wkład w to ważne przedsięwzięcie. Oczekujemy z niecierpliwością na kolejne edycje Zjazdu, które z pewnością przyczynią się do dalszego podnoszenia standardów i innowacyjności w dziedzinie stomatologii i implantologii.

Meet the Master

W dniu 2 grudnia 2023 r., odbyła się konferencja MEET THE MASTER 8, która poświęcona była kluczowym aspektom rehabilitacji implantologicznej. Wydarzenie to zgromadziło elitę branży dentystycznej, dostarczając uczestnikom wiedzy opartej na najnowszych koncepcjach dotyczących przeszczepów tkanek miękkich i twardych.

Konferencja IMPLANTY

Dnia 23-25 listopada 2023 r., mieliśmy niepowtarzalną okazję uczestniczyć w prestiżowej Konferencji IMPLANTY: IDEA – SZTUKA – PRAKTYKA 2023, gdzie prezentowaliśmy nasze innowacyjne biomateriały marki Augma.