Złamanie korzenia #13 (6)

Natychmiastowe wszczepienie implantu z augmentacją Bond Apatite Damian Dudek, DMD, PhD, Polska

Opis przypadku:
Pacjentka jest zdrową kobietą w wieku 59 lat. Korzeń zęba #13 (6) złamał się bez żadnej przyczyny. Odbudowa protetyczna nie była możliwa. Pacjentka odczuwała ból i dyskomfort. Korzeń #13 (6) został usunięty z otwarciem płata. Następnie zaobserwowano częściowe uszkodzenie zewnętrznej blaszki korowej, około 5 milimetrów. Wykonano natychmiastowe wszczepienie implantu, a ubytek kości wypełniono Bond Apatite (1 cm3). Pełną odbudowę zewnętrznej blaszki zaobserwowano klinicznie 3,5 miesiąca po zabiegu. Ostateczna odbudowa protetyczna została wykonana w ciągu następnych 3 tygodni. 12 miesięcy po zabiegu nie zaobserwowano żadnych objawów zapalnych.

Slajdy:

 • Złamany korzeń #13 (6)
 • Zabieg – Po ekstrakcji zęba widoczne jest częściowe uszkodzenie blaszki policzkowej
 • Planowanie implantacji
 • Umieszczenie Bond Apatite – Implant (IRES 3.7, 13mm) z jednoczesną augmentacją biomateriałem Bond Apatite
 • Szycie – szwy ze śrubą gojącą
 • Zdjęcie RTG po zabiegu
  • 3,5 miesiąca po zabiegu
  • 24 miesiące po zabiegu – Kontrolne zdjęcie panoramiczne 24 miesiące po operacji. Wykonaliśmy również apikoektomię w #43 (27) z Bond Apatite
  • Apikoektomia #43 (27) – 6 miesięcy po zabiegu
  • 3 lata po zabiegu - kontrolne zdjęcie rentgenowskie 3 lata po ostatecznej odbudowie
  • 3 lata po zabiegu - stan kliniczny 3 lata po ostatecznym uzupełnieniu protetycznym - strona podniebienna
  • 3 lata po zabiegu - stan kliniczny 3 lata po ostatecznym uzupełnieniu protetycznym – strona policzkowa


Więcej informacji wraz ze zdjęciami kontrolnymi na stronie Augma Biomaterials.