Augmentacja wyrostka zębodołowego z jednoczesnym wprowadzeniem implantu

Pacjentką jest 46-letnia kobieta, która zgłosiła się do kliniki w celu leczenia dolnej szczęki. Wstępna konsultacja ujawniła uogólnione przewlekłe zapalenie przyzębia, które doprowadziło do utraty zębów bocznych 36 (19), 37 (18), 45 (29), 46 (30) i 47 (31), utraty zęba 35 (20) z powodu próchnicy oraz obecności zębów mądrości 38 (17) i 48 (32). Plan leczenia rozpoczął się od wspomaganego laserem Er-Yag leczenia przewlekłego zapalenia przyzębia z ekstrakcją zębów 35 (20), 38 (17) i 48 (32) w celu ustabilizowania choroby. Pozwoliło to uniknąć stanu zapalnego dziąseł, który mógł hamować regenerację kości i prowadzić do nieprzewidywalnego gojenia się dziąseł.

Dwa miesiące po zabiegu laserowym wszczepiono implanty w miejscach zębów 34 (21), 35 (20), 36 (19), 45 (29), 46 (30) i 47 (31). Regeneracja wyrostka zębodołowego została przeprowadzona przy użyciu Bond Apatite® w celu zwiększenia szerokości kości. Zdjęcia po 4 miesiącach od zabiegu potwierdzają bardzo dobrą regenerację kości wyrostka zębodołowego wokół implantów.

Więcej informacji wraz ze zdjęciami kontrolnymi na stronie Augma Biomaterials.