Implantacja w strefie estetycznej z odbudową kości i natychmiastowym obciążeniem

Implantacja w strefie estetycznej z odbudową kości i natychmiastowym obciążeniem
José Camelo Ferreira, Oral Surgeon, Portugalia

Pacjent jest zdrowym, 42-letnim mężczyzną. Zgłosił się na konsultację z powodu urazu i utraty zęba #21 (9). Pacjent zgłosił się z zębem tymczasowym, który został przymocowany żywicą do sąsiednich zębów w innej klinice ale odpadł. Utrata zęba własnego nastąpiła 2 miesiące wcześniej.

Badania wykazały całkowity brak ściany policzkowej zębodołu i 2 mm pionowy ubytek kości od strony podniebiennej. Plan leczenia obejmował otwarcie płata z jednym uwolnieniem dystalnie do zęba #23 (11). Następnie natychmiastowe wszczepienie implantu, odbudowę kości Bond Apatite i natychmiastowe obciążenie koroną tymczasową.

Więcej informacji wraz ze zdjęciami kontrolnymi na stronie Augma Biomaterials.