Odbudowa implantoprotetyczna ubytku wyrostka zębodołowego

Odbudowa implantoprotetyczna ubytku wyrostka zębodołowego

Odbudowa implantoprotetyczna ubytku wyrostka zębodołowego z podniesieniem dna zatoki Mirela Shveys, OMFS, DMD, MD, Rumunia

Pacjentka to 48-letnia kobieta, niepaląca, o dobrym ogólnym stanie zdrowia. Zgłosiła się do kliniki w celu leczenia lewej górnej szczęki, skarżąc się na dyskomfort podczas żucia.

Podczas badania klinicznego stwierdzono znaczną ruchomość mostu w obszarze zębów #25 (13) - #27 (15). Nie stwierdzono krwawienia ani ropnej wydzieliny. CBCT tego miejsca ujawniło przewlekłe zapalenie zatok i resorpcję kości wyrostka zębodołowego zarówno od strony policzkowej, jak i podniebiennej, z utratą dna lewej zatoki.

Plan leczenia składał się z kilku kroków:

  1. Ekstrakcja zębów #25 (13) i #27 (15), kiretaż zatoki i odbudowa wyrostka zębodołowego.
  2. Podniesienie dna zatoki szczękowej i wszczepienie implantów #25 (13) i #26 (14).
  3. Odbudowa protetyczna.

Wykonano ścisłe zaszycie dziąsła, aby zapobiec jakiemukolwiek kontaktowi z jamą ustną, co było głównym problemem.

Instrukcje pooperacyjne obejmowały antybiotyki i leczenie przeciwzapalne przez 1 tydzień. Kontrolę zaplanowano na 3 tygodnie po operacji, a następnie raz w miesiącu.

CBCT przed zabiegiem - CBCT ujawniło przewlekłe zapalenie zatok i resorpcję wyrostka zębodołowego zarówno od strony policzkowej, jak i podniebiennej, z utratą dna lewej zatoki.

Zabieg - Podczas ekstrakcji widoczne było połączenie ustno-zatokowe, podobnie jak rozmiar ubytku kostnego od strony policzkowej.

Umieszczenie Bond Apatite - Przerwanie błony śluzowej zatoki jest przeciwwskazaniem do jakiejkolwiek augmentacji, która ma kontakt z zatoką. Podjęto decyzję o przystąpieniu do regeneracji kości wyrostka zębodołowego za pomocą materiału Augma, mimo że cement był narażony na kontakt z zatoką.

6 miesięcy po zabiegu - 6 miesięcy po augmentacji obraz CBCT wykazał bardzo dobrą regenerację kości wyrostka zębodołowego i brak kontaktu z zatoką szczękową. Zapalenie zatok nie było już obecne.

Zabieg implantacji - Przechodzimy do drugiego etapu planu leczenia:

  • wszczepienie implantów #25 (13) i #26 (14) oraz podniesienie dna zatoki szczękowej. W miejscu zabiegu widzimy, że kość korowa została zregenerowana, ale mamy niewielki pionowy ubytek przy #25 (13).
  • Wszczepienie implantów
  • Augmentacja Bone Apatite – Bond Apatite umieszczony na implantach.
  • Szycie

12 miesięcy po zabiegu - Odsłonięcie implantów miało miejsce 6 miesięcy po ich wszczepieniu, aby zapewnić osteointegrację. Badanie CBCT na tym etapie potwierdziło niesamowite wyniki. Regeneracja kości korowej przez cement kostny Augma, tworzenie kości wyrostka zębodołowego i osteointegracja implantów.

Efekt końcowy - Zdjęcie rentgenowskie implantów i odbudowy protetycznej po 18 miesiącach od pierwotnej augmentacji. Umieszczenie koron ostatecznych 18 miesięcy po augmentacji.

Więcej informacji wraz ze zdjęciami kontrolnymi na stronie Augma Biomaterials.