Leczenie po usunięciu dużej torbieli

Leczenie po usunięciu dużej torbieli Dr Nachum J Stone, DDS, Izrael

Pacjent jest zdrowym 60-letnim mężczyzną. Zgłosił się na kontrolę bez żadnych objawów, 25 lat po apikoektomii zębów #25 (13) i #26 (14). W obu obszarach brakowało ściany od strony policzkowej. Po dokładnym oczyszczeniu ubytek wypełniono 3 cm3 Bond Apatite. Przeszczep został zabezpieczony opatrunkiem Augma Shield.

Więcej informacji wraz ze zdjęciami kontrolnymi na stronie Augma Biomaterials.