Ekstrakcja zęba #31 (47) i GBR z Bond Apatite®

Przypadek kliniczny
Ekstrakcja zęba #31 (47) i GBR z Bond Apatite®
Ewa Świech, DMD, Polska

Pacjentka to 60-letnia kobieta, niepaląca, z łagodną postacią nadciśnienia tętniczego. Ząb #31 (24) wykazuje ruchomość drugiego stopnia, ból i stan zapalny.

Leczenie obejmowało ekstrakcję zęba i procedurę GBR z Bond Apatite®.

Cztery miesiące później wszczepiono implant Bicon. Ostateczna korona została umieszczona 4 miesiące po wszczepieniu implantu.


Więcej informacji wraz ze zdjęciami kontrolnymi na stronie Augma Biomaterials